روانکده

روانشناسی

روانکده

روانشناسی

بایگانی

۳ مطلب با موضوع «نظریه ی آدلر» ثبت شده است

فرزند دوم

این فرزندان هرگز موضع قدرتمندی ک یک زمانی فرزندان اول اشغال کرده بودند تجربه نمی کنند. حتی با ورود فرزند دیگری ب خانواده آنها احساس عزلی ک فرزندان اول احساس کردند ، متحمل نمی شوند.و همچنین والدین نیز در مورد رفتار خودشان کمتر نگران هستند چون فرزند دوم آن تازگی فرزند اول را ندارد و با آرامش بیشتری ب فرزند دوم رسیدگی می کنند.

فرزند دوم همیشه سرمشقی از رفتار فرزند اول ب عنوان الگو،تهدید،یا منبع رقابت،در اختیار دارد.خود آدلر فرزند دوم بود و یک عمر رابطه ی رقابت جویانه با برادرش زیگموند داشت.(قابل ذکر است ک نظریه ی بیشتر روانکاوان از زندگی شخصی خودشان نشات می گیرد.)

رقابت با فرزند اول  امکان پیشرفت را برای فرزند دوم فراهم می آورد.و این هدف باعث رشد زبان و حرکتی در فرزند دوم می شود.

فرزند آخر:

رجوع شود به ادامه مطلب
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۲ ، ۱۴:۳۸
بچه روانشناس .......


یکی از خدمات ماندگار آدلر این عقیده بود ک ترتیب تولد عامل احتماعی تاثیر گذار مهمی در دوران کودکی است و سبب پیدایش سبک زندگی در مراحل بعدی می شود.

فرزند اول.....

رجوع شود به ادامه مطلب


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۲ ، ۱۰:۲۹
بچه روانشناس .......

آدلر یک روانشناسه که  معاصر و همشهری فروید بوده و در ابتدا شاگردش بوده ولی طولی نمی کشد که راهش را از فروید جدا می کند و فروید هم تا آخر عمر اورا نفرین می کند و آدلر را انسانی شیاد و آزارگر و جاه طلب معرفی می کند.وقت نمیشه ک زندگی نامه آدلر رو براتون بگم فقط می خوام سبک های شخصیت و نظریه او را در مورد تک فرزند ، فرزند اول،دوم و آخر بگم.

او چهار نوع سبک زندگی را معرفی میکنه:


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۲ ، ۱۰:۲۳
بچه روانشناس .......